Επικοινωνία

Μελίνα Κορόζη
Τηλ.: 210 7273942
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: history-bookstore@eie.gr

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα