Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 2. Ἀρχεῖο Πρωτάτου. Ἐπιτομὲς μεταβυζαντινῶν ἐγγράφων.

Charalambos Gasparis

 10,60

In greek.

Only 2 left in stock

SKU: B03.002.0 Categories: ,
Author: Charalambos Gasparis
Year: 1991
Pages: 321
ISBN: 960-7094-38-7
Weight 815 g
Dimensions 17 × 24 cm