Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 3. Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου. Ἐπιτομὲς μεταβυζαντινῶν ἐγγράφων.

Paris Gounaridis

 10,60

In greek.

SKU: B03.003.0 Categories: ,
Author: Paris Gounaridis
Year: 1993
Pages: 203
ISBN: 960-7094-40-9
Weight 620 g
Dimensions 17 × 24 cm