Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 5. Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος. Ἐπιτομὲς ἐγγράφων.

Antonis Pardos

 26,40

In greek.

SKU: B03.005.0 Categories: ,
Author: Antonis Pardos
Year: 1998
Pages: 292
ISBN: 960-90911-0-5
Weight 602 g
Dimensions 17 × 24 cm