Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 7. Ἱερὰ Μονὴ Βατοπεδίου. Ἱστορία καὶ Τέχνη.

 23,50

In greek.

SKU: B03.007.0 Categories: ,
Year: 1999
Pages: 254
ISSN: 1105-1604
ISBN: 960-371-009-1
Weight 541 g
Dimensions 17 × 24 cm