Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 8. Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα. Ἐπιτομὲς ἐγγράφων, 1533-1800.

Antonis Giannakopoulos

 27,00

In greek.

SKU: B03.008.0 Categories: ,
Author: Antonis Giannakopoulos
Year: 2001
Pages: 224
ISSN: 1105-1604
ISBN: 960-371-016-4
Weight 476 g
Dimensions 17 × 24 cm