Ἀθωνικὰ Σύμμεικτα 9. Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου. Ἐπιτομὲς μεταβυζαντινῶν ἐγγράφων.

Vasilis I. Anastasiades

 38,00

In greek.

SKU: B03.009.0 Categories: ,
Author: Vasilis I. Anastasiades
Year: 2002
Pages: 488
ISSN: 1105-1604
ISBN: 960-371-018-0
Weight 1021 g
Dimensions 17 × 24 cm