Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειος (12ος-17ος αιώνες). Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου που διοργανώθηκε τον Ιανουάριο του 1994 στο Ε.Ι.Ε. στη μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνού.

 29,30

Multilingual.

SKU: B08.002.0 Categories: ,
Year: 1998
Pages: 244
ISBN: 960-371-003-2
Weight 864 g
Dimensions 21 × 28 cm