Χρήμα και Αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων.

Edited by: N. G. Moschonas

 29,00

Multilingual.

SKU: B08.004.0 Categories: ,
Edited by: N. G. Moschonas
Year: 2003
Pages: 390
ISSN: 1107-06765
ISBN: 960-371-023-7

Book Description

Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου.

Weight 1174 g
Dimensions 21 × 28 cm