Το Βυζάντιο ως Οικουμένη. Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συμποσίου.

Edited by: Ευάγγελος Χρυσός

Multilingual.

Out of stock

SKU: B07.016.0 Categories: ,
Edited by: Ευάγγελος Χρυσός
Year: 2005
Pages: 339
ISSN: 1106-1448
ISBN: 960-371-029-6
Weight 740 g
Dimensions 17 × 24 cm