Η νομοθετική δραστηριότητα επί Διοκλητιανού και η κρατική παρέμβαση στον τομέα του δικαίου: Ο Γρηγοριανός και ο Ερμογενειανός κώδικας.

Δήμητρα Π. Καραμπούλα

 42,00

In Greek.

SKU: B06.011.0 Categories: ,
Author: Δήμητρα Π. Καραμπούλα
Year: 2008
Pages: 485
ISSN: 1106-8949
ISBN: 978-960-371-048-6
Weight 1030 g
Dimensions 17 × 24 cm