Βιβλιοαμφιάστης 3: Το βιβλίο στο Βυζάντιο. Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Βιβλιοδεσία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα 13-16 Οκτωβρίου 2005).

Edited by: Νίκη Τσιρώνη, Μπάμπης Λέγγας, Αναστασία Λαζαρίδου

 80,00

Multilingual.

SKU: B10.003.0 Categories: ,
Edited by: Νίκη Τσιρώνη, Μπάμπης Λέγγας, Αναστασία Λαζαρίδου
Year: 2008
Pages: 485
ISBN: 978-960-371-049-3
Weight 2435 g
Dimensions 23 × 30 cm