Βυζαντινά ἔγγραφα τῆς Μονῆς Πάτμου. Γ΄ Πατριαρχικά.

Edited by: Maria Gerolymatou

 40,00

In Greek.

SKU: B02.003.0 Categories: ,
Edited by: Maria Gerolymatou
Year: 2016
Pages: 264+22 tables
ISBN: 978-960-9538-57-2
Weight 1196 g
Dimensions 21 × 28 cm