Σύμμεικτα, τόμος Ένατος. Volume Β’: Μνήμη Ζακυθηνού.

 20,50

SKU: B01.009.0 II Categories: ,
Year: 1994
Pages: 388
ISBN: 960-7094-44-1
ISBNset: 960-7094-45-Χ

Book Description

See also Σύμμεικτα, τόμος Ένατος. Volume Α’: Μνήμη Ζακυθηνού.

Weight 828 g
Dimensions 17 × 24 cm