Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές πράξεις. Αράκλι Κεφαλονιάς (1548-1562).

Edited by: G. N. Moschonas

 20,50

In greek.

SKU: B05.005.0 Categories: ,
Edited by: G. N. Moschonas
Year: 2001
Pages: 384
ISBN: 960-371-017-2
Weight 782 g
Dimensions 17 × 24 cm