Η Θράκη στον Ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο: πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 Οκτωβρίου 2005.

Edited by: Athena Iakovidou

 118,00

Multilingual.

SKU: A03.011.0 Categories: , ,
Edited by: Athena Iakovidou
Year: 2007
Pages: 754
ISBN: 978-960-7905-38-3

Book Description

Sorry, this entry is only available in Greek.

Weight 1882 g
Dimensions 21 × 28 cm