Η νευτώνεια φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου (Αθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 1993).

Edited by: Giorgos N. Vlahakis

 11,70

In greek.

SKU: N03.013.0 Categories: ,
Edited by: Giorgos N. Vlahakis
Year: 1996
Pages: 272
ISBN: 960-7022-84-X
Weight 407 g
Dimensions 17 × 24 cm