Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002. Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας.

Edited by: Paschalis M. Kitromilides, Triantafyllos E. Sklavenitis

 60,00

Multilingual.

SKU: N03.022.0 Categories: ,
Edited by: Paschalis M. Kitromilides, Triantafyllos E. Sklavenitis
Year: 2004
Pages: 1396
ISBN: 960-7916-37-9
ISBN: 960-7916-38-7
ISBNset: 960-7916-39-5

Book Description

Volume Α’

Volume Β’

Weight 2919 g
Dimensions 17 × 24 cm