Ο Ελληνικός Τύπος 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 23-25 Μαΐου 2002.

Edited by: Lukia Droulia

 40,00

Multilingual.

SKU: N03.024.0 Categories: ,
Edited by: Lukia Droulia
Year: 2005
Pages: 608
ISBN: 960-7916-45-Χ

Book Description

This hefty tome is comprised of 19 papers, 47 discussions with the audience and six key-note papers that aim to broaden the discussion and reply to questions arising from the publication of the Encyclopaedia of the Greek Press. The material is organized in five parts: 1. The Greek Press, which presents the historical course of the Greek Press; 2. The Press, its world and the flow of news, dealing with the impact of the internet upon the Press; the flow of news; the trade unions of journalists; the first efforts at improving distribution of newsprint; the news agencies; advertising, caricaturists; illustrators; newspaper technique and the layout of the first page. 3. Capitals and provinces. Papers in this entity were devoted to the Athenian press, the provincial press and specialized periodicals. 4. Diaspora, dealing with the press of Greek communities outside Greece. 5. The press as research tool. Collections and electronic files.

Weight 1260 g
Dimensions 17 × 24 cm

You may also like…