Τά καταστατικά τοῦ σωματείου (Nazione) τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πάδοβας (17ος-18ος αἰ.).

Vasiliki Bobou-Stamati

 9,00

In greek.

SKU: Ν07.025.0 Categories: ,
Author: Vasiliki Bobou-Stamati
Year: 1995
Pages: 215
ISBN: 960-7138-12-0
Weight 326 g
Dimensions 14 × 21 cm