Χρόνος καί ἡλικίες στή βυζαντινή κοινωνία. Ἡ κλίμακα τῶν ἡλικιῶν ἀπό τά ἀγιολογικά κείμενα τῆς μέσης ἐποχῆς (7ος-11ος αἰ.).

Antonia Kiousopoulou

 8,00

In greek.

SKU: Ν07.030.0 Categories: ,
Author: Antonia Kiousopoulou
Year: 1997
Pages: 167
ISBN: 960-7138-17-1
Weight 261 g
Dimensions 14 × 21 cm