Ἀθλητισμός καί ὄψεις τῆς ἀστικῆς κοινωνικότητας. Γυμναστικά καί Ἀθλητικά σωματεῖα 1870-1922.

Christina Koulouri

 18,00

In greek.

SKU: N07.032.0 Categories: ,
Author: Christina Koulouri
Year: 1997
Pages: 447
ISBN: 960-7138-19-8
Weight 935 g
Dimensions 17 × 24 cm