Γυναίκες εργάτριες στην Ελληνική Βιομηχανία και Βιοτεχνία (1870-1922).

Zizi Salimba

In greek.

Out of stock

SKU: Ν07.037.0 Categories: ,
Author: Zizi Salimba
Year: 2004
Pages: 360
ISBN: 960-7138-28-7
Weight 767 g
Dimensions 17 × 24 cm