Η μέση εκπαίδευση στη Λευκάδα (1829-1929). Επεξεργασμένα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τη βάση δεδομένων σε CD-ROM. Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου του Ελληνικού Σχολείου.

Dimitris Tseres

 20,00

SKU: N07.043.0 Categories: ,
Author: Dimitris Tseres
Year: 2006
Pages: 414
ISBN: 978-960-7138-36-8
Weight 929 g
Dimensions 17 × 24 cm