Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος των Εντύπων (15ος-19ος αι.). Εισαγωγή, περιγραφή των εντύπων, παραρτήματα, ευρετήρια. Τόμος Α’ (1479-1800).

Emm. N. Fragiskos, deacon Chrysostomos Florentis

 13,20

In greek.

SKU: N01.041.0 Categories: ,
Author: Emm. N. Fragiskos, deacon Chrysostomos Florentis
Year: 1993
Pages: οβ'+VII+434+4+36 πίνακες
ISBN: 960-7094-25-5
ISBNset: 978-960-7094-27-1
Weight 1330 g
Dimensions 17 × 24 cm