Ενέργεια και ανάπτυξη στη μεταπολεμική περίοδο. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 1950-1992.

Stathis N. Tsotsoros

In greek.

Out of stock

SKU: N01.052.0 Categories: ,
Author: Stathis N. Tsotsoros
Year: 1995
Pages: 573
ISBN: 960-7094-30-1
Weight 946 g
Dimensions 17 × 24 cm