Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος των εντύπων (15ος-19ος αι.). Εισαγωγή, περιγραφή των εντύπων, παραρτήματα, ευρετήρια. Τόμος Β’ (1801-1890).

Emm. N. Fragiskos, deacon Chrysostomos Florentis

 13,20

In greek.

SKU: N01.055.0 Categories: ,
Author: Emm. N. Fragiskos, deacon Chrysostomos Florentis
Year: 1995
Pages: ιε'+481+19 εικόνες
ISBN: 960-7094-28-X
ISBNset: 978-960-7094-27-1
Weight 1212 g
Dimensions 17 × 24 cm