Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος των εντύπων (15ος-19ος αι.). Εισαγωγή, περιγραφή των εντύπων, παραρτήματα, ευρετήρια. Τόμος Γ’ (1891-1900). Νεώτερες προσκτήσεις. Περιοδικά – Εφημερίδες – Επετηρίδες (19ος αι.).

Emm. N. Fragiskos, deacon Chrysostomos Florentis

 13,20

In greek.

SKU: N01.057.0 Categories: ,
Author: Emm. N. Fragiskos, deacon Chrysostomos Florentis
Year: 1996
Pages: ιδ'+462+16 εικόνες
ISBN: 960-7094-67-0
ISBNset: 960-7094-27-1
Weight 1010 g
Dimensions 17 × 24 cm