Ανάγλυφα μιας τέχνης Νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή “νομοθεσία”.

Dimitris G. Apostolopoulos

 30,00

In greek.

SKU: N01.069.0 Categories: ,
Author: Dimitris G. Apostolopoulos
Year: 1999
Pages: 248
ISBN: 960-7916-04-2
Weight 553 g
Dimensions 17 × 24,5 cm