Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα.

Roxane D. Argyropoulou

 20,00

In greek.

SKU: N01.083.0 Categories: ,
Author: Roxane D. Argyropoulou
Year: 2003
Pages: 326
ISBN: 960-7916-27-1
Weight 1710 g
Dimensions 17 × 24 cm