Βίος ή Μαρτύριον του εν Αγίοις Πατρός Ημών Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως γραμμένος Ελληνικά από Νικήταν Δαβίδ τον Παφλαγόνα και γυρισμένος εις την απλήν γλώσσαν υπό Νεοφύτου Ροδινού του Κυπρίου.

Edited by: P. M. Kitromilides, Ch. Messis

 25,00

In greek.

SKU: N01.106.0 Categories: ,
Edited by: P. M. Kitromilides, Ch. Messis
Year: 2008
Pages: 160, 8 figures
ISBN: 978-960-7916-78-5

Book Description

This publication inaugurates a new series in the Publications of the Institute for Neo-Hellenic Research, bearing the title ‘Sources of Cypriot Letters and History’. In their introduction, the editors outline the spiritual personality of Neophytos Rodinos (1576/7-1659), whom they portray as the most significant Cypriot author of the 17th century. The significance of his version of Nikitas David the Paphlagonian’s text (9-10th century) consists in its linguistic and literary merits. His vernacular Greek version includes numerous elements of the Cypriot dialect of the 16th century. The text is a monument of the Cypriot language of the Renaissance, before Cypriot Greek underwent an admixture from Turkish, which came about as a consequence of the Ottoman conquest of the island of Cyprus. The volume is illustrated by depictions of St Ignatios, including the well known mosaic from the northern tympanum of Agia Sophia in Constantinople and a fresco from the church of St Nicholas of the Roof in Kakopetria, Cyprus, as well as illuminations from manuscripts.

Weight 561 g
Dimensions 17 × 21 cm

You may also like…