Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού.

Edited by: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Maria Couroucli, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

 17,00

SKU: N01.140.0 Categories: ,
Edited by: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Maria Couroucli, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
Year: 2015
Pages: 376
ISBN: 978-618-82106-0-8

Book Description

During the first decades of the “Metapolitefsi” Greek historiography engaged in a dialogue with French historiography, which was received as the dominant paradigm. This dialogue is manifested in a number of ways in the choice of topics, translations, bibliographic citations, etc. of the period. What were the social needs and desiderata authorizing the influence of French historiography, what were the predominant methodological models transmitted to Greece? What was their influence upon Greek historians and how were Marxist and Neo-Marxist theories reflected in their work?

The essays contained in this book examine these and relevant questions in order to reconstruct a network of influences and connections.

Weight 785 g
Dimensions 17 × 24 cm