Η λαϊκή λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (19ος και αρχές 20ού αι.). Συνάντηση εργασίας 21-22 Απριλίου 1988.

 4,40

In greek.

SKU: N02.015.0 Categories: ,
Year: 1995
Pages: 171
ISSN: 1105-0845
Weight 382 g
Dimensions 17 × 24 cm