Πληθυσμοί και οικισμοί του ελληνικού χώρου. Ιστορικά μελετήματα.

Vasilis Panagiotopoulos, Leonidas Kallivretakis, Dimitris Dimitropoulos, Mihalis Kokolakis, Eudokia Olympitou

 12,00

In greek.

SKU: N02.018.0 Categories: ,
Author: Vasilis Panagiotopoulos, Leonidas Kallivretakis, Dimitris Dimitropoulos, Mihalis Kokolakis, Eudokia Olympitou
Year: 2003
Pages: 315
ISSN: 1105-0845
Weight 674 g
Dimensions 17 × 24 cm