Δ. Κ. Βυζάντιος και «Βαβυλωνία». Ερμηνευτικές δοκιμές και μαρτύρια βίου.

Emm. N. Fragiskos

 12,00

In greek.

SKU: N02.020.0 Categories: ,
Author: Emm. N. Fragiskos
Year: 2008
Pages: 116+21 figures
ISSN: 1105-0845-20
ISBN: 978-960-7916-81-5