Μαρτυρίες για τον πληθυσμό των νησιών του Αιγαίου (15ος – αρχές 19ου αιώνα).

Dimitris Dimitropoulos

 20,00

In greek.

SKU: N02.027.0 Categories: ,
Author: Dimitris Dimitropoulos
Year: 2004
Pages: 369
ISSN: 1105-0845-27
Weight 796 g
Dimensions 17 × 24 cm