Διακυμάνσεις του Νεοελληνικού Πολιτικού Στοχασμού από τον 19ο στον 20ό αιώνα.

Edited by: Paschalis M. Kitromilides, Marios Hatzopoulos

 10,00

In greek.

SKU: N02.035.0 Categories: ,
Edited by: Paschalis M. Kitromilides, Marios Hatzopoulos
Year: 2014
Pages: 156
ISBN: 978-960-9538-25-1

Book Description

This book sheds light on political thought in Greece from the 1860s up to the 1930s. Marios Hatzopoulos traces the role of a Byzantine tradition of prophecy and myth in Greek dynastic legitimation. Giorgos Kokkinos studies the politico-ideological function of a set of ultra-nationalist and anti-liberal ideas that enjoyed popularity in Europe and Greece towards the closing decades of the 19th century. Markos Karasarinis focuses on the acquaintance of Greek political thinkers with ideas and concepts of social Darwinism. Pericles Vallianos explores political idealism in Greece after the 1922 catastrophe. Vassilis A. Bogiatzis focuses on the two-front struggle of interwar Greek idealism against rightist liberalism and leftist materialism. Stavroula Moschoviti highlights a daring Greek approach to the Macedonian Question in the 1930s. Finally, Michalis Psalidopoulos explores the influence of the German state interventionist school on Greek economic, political and legal thought.

Weight 369 g
Dimensions 17 × 24 cm