Βυζαντινός οινικός πολιτισμός.

Ηλίας Αναγνωστάκης

 35,00

Στην ελληνική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: B08.006.0 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Ηλίας Αναγνωστάκης
Έτος: 2008
Σελίδες: 150
ISSN: 1107-06765
ISBN: 978-960-371-057-8

Περιγραφή Βιβλίου

Με παράδειγμα τη βυζαντινή Βιθυνία, η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ευρύτερη διάχυση των μέχρι σήμερα γνώσεων για τον βυζαντινό οινικό πολιτισμό. Πρόκειται για έκδοση με πλούσια εικονογράφηση, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω εικαστική ανάδειξη του βυζαντινού αμπελοοινικού κόσμου. Για τη διερεύνηση της παρασκευής των βιθυνιακών κρασιών στην μελέτη χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός εργαλείων και πορισμάτων από τη συνεργασία ιστορικών, αμπελογράφων και οινολόγων. Εξετάζονται οι κλιματικές παράμετροι της αμπελουργίας, οι ποικιλίες κλημάτων και σταφυλιών, οι πρακτικές οινοποίησης, τα είδη των κρασιών. Η μονογραφία διαρθρώνεται σε κεφάλαια στα οποία κτίζεται σταδιακά και ερευνάται μέσα στη βυζαντινή διαχρονία μια υπόθεση εργασίας για τα γλυκά βιθυνιακά κρασιά. Υποστηρίζεται ότι η παραγωγή των φημισμένων γλυκών κρασιών του Βυζαντίου (Νικαινός, Τριγλιανός, Μονεμβάσιος, Κρητικός) σχετίζεται με τις βιθυνιακές πρακτικές και υπαγορεύεται, προφανώς, από τις προτιμήσεις, τα «γούστα» γλυκοποσίας και τη βούληση της κεντρικής εξουσίας και μιας διαμορφούμενης νέας κοινωνικής τάξης αρχόντων και αστών και εμπόρων που από τον 11ο αιώνα τα υιοθετεί και τα διαχέει με τη βοήθεια των ιταλικών πόλεων σε όλη την Ευρώπη. Με τη μελέτη αυτή το Βυζάντιο αναδεικνύεται ως μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος άγνωστη μέχρι σήμερα αμπελοοινική ιστορική περίοδος και υπογραμμίζεται η μεγάλη συμβολή του στον ευρωπαϊκό πολιτισμό του οίνου.

Βάρος 630 g
Διαστάσεις 21 × 28 cm