Ο πόλεμος στον δυτικό ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα (13ος-15ος αι.).

Ευστρατία Συγκέλλου

 38,00

Στην ελληνική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: B06.008.0 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Ευστρατία Συγκέλλου
Έτος: 2008
Σελίδες: 430
ISSN: 1106-8949
ISBN: 978-960-371- 056-1

Περιγραφή Βιβλίου

Στο βιβλίο αναλύονται οι βασικοί παράμετροι της διεξαγωγής του πολέμου, ο χώρος και ο χρόνος, η στρατηγική και τακτική των εμπλεκομένων δυνάμεων, καθώς και η επίδραση του πολέμου στον πληθυσμό και την κοινωνία.  Συγκεκριμένα, εξετάζεται το φαινόμενο του πολέμου στον δυτικό ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, μια εποχή ιδιαίτερης ρευστότητας σε  μια περιοχή πολιτικά κατακερματισμένη. Τοπικές ηγεμονίες με ασταθή και μεταβλητά σύνορα διαμορφώνονταν μέσα από συνεχείς πολέμους, καθώς οι διεθνείς δυνάμεις της εποχής προσέβλεπαν στην απόκτηση εδαφών στον συγκεκριμένο χώρο. Οι πολεμικές συγκρούσεις ήταν πυκνές και διεξάγονταν κατά τα ήθη και τις πολεμικές αρχές των εμπλεκομένων, Βυζαντινών, Ηπειρωτικών τοπικών δυνάμεων, Σέρβων, Αλβανών, Βενετών, Οθωμανών. Σε αυτές σημαντικό ρόλο έπαιξε ο χώρος, που έλαβε έναν συγκεκριμένο αμυντικό χαρακτήρα μέσα από την οργάνωση οχυρωματικών συστημάτων. Αλλά και ο χρόνος υπήρξε καθοριστικός παράγοντας του πολέμου επηρεάζοντας τη διεξαγωγή και την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, στις οποίες επιδρούσαν επίσης οι ένοπλες δυνάμεις, η τακτική και η στρατηγική τους. Ο πόλεμος  είχε αντίκτυπο στον πληθυσμό, αν και δεν συντέλεσε δραματικά στην μείωσή του.  Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία του δυτικού ελλαδικού χώρου φαίνεται ότι προσαρμόστηκε στις πολεμικές συνθήκες, δείχνοντας  ενεργή συμμετοχή, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται το πολεμικό φαινόμενο.

Βάρος 939 g
Διαστάσεις 17 × 24 cm