Πέτρος Καστροφύλακας Νοτάριος Χάνδακα. Πράξεις 1558-1559.

Αγγελική Πανοπούλου

 18,00

Στην ελληνική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: B05.016.0 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Αγγελική Πανοπούλου
Έτος: 2015
Σελίδες: 532
ISSN: 1107-0609
ISBN: 978-960-9539-41-1
ISBN: 978-960-7970-68-8

Περιγραφή Βιβλίου

Στον παρόντα τόμο εκδίδονται 435 πράξεις του συμβολαιογράφου Πέτρου Καστροφύλακα που συντάχθηκαν στον Χάνδακα της Κρήτης τα έτη 1558-1559 και σήμερα σώζονται στο φάκελο 37 της σειράς Notai di Candia του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας. Της έκδοσης των συμβολαίων προηγείται διεξοδική εισαγωγή, όπου διερευνώνται το επάγγελμα του συμβολαιογράφου, κυρίως ως προς το ζήτημα της απώλειας των γραμμένων στην ελληνική γλώσσα συμβολαίων, το πρόσωπο του Καστροφύλακα, καθώς και τα είδη των πράξεων που περιέχονται στο βιβλίο του. Σημαντικό τμήμα της εισαγωγής καταλαμβάνουν τα πρώτα πορίσματα από την μελέτη της οικονομικο-κοινωνικής ταυτότητας των συμβαλλόμενων και των μαρτύρων, του τόπου κατοικίας και της γεωγραφικής τους προέλευση, αλλά και των δικτύων που τους συνέδεαν. Επιπρόσθετα, σχολιάζονται οι παράμετροι του χρόνου και του χώρου σε σχέση με τα είδη των συναλλαγών. Ακουλουθεί η έκδοση των 435 πράξεων του νοταρίου που ήταν γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και αποτελούσαν το πρώτο πρωτόκολλο (τα υπόλοιπα έχουν χαθεί). Στο τέλος παρατίθεται αναλυτικό γλωσσάρι των όρων που απαντώνται στα συμβόλαια.

Βάρος 1116 g
Διαστάσεις 17 × 24 cm