Για παραγγελίες της σειράς ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ εκτός Ελλάδος (από τον τόμο 70 και εξής), παρακαλώ απευθυνθείτε στον Brepols: https://www.brepols.net/series/met

Prosopographie der Eleer bis zum 1. Jh. v. Chr.

Sophia B. Zoumbaki

 98,00

Στην γερμανική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: A01.040.0 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Sophia B. Zoumbaki
Έτος: 2005
Σελίδες: 498
ISBN: 960-7905-20-2

Περιγραφή Βιβλίου

Το έργο αποτελεί μία προσωπογραφική μελέτη  που περιλαμβάνει 695 πρόσωπα. Πρόκειται για Ηλείους που έζησαν από την αρχαϊκή εποχή ως τον 1ο αι. π.Χ. σε  συνδυασμό με την προσωπογραφία των Ηλείων της αυτοκρατορικής εποχής, που η ίδια συγγραφέας δημοσίευσε λίγο παλιότερα (S. Zoumbaki, Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage, ΜΕΛΕΤΉΜΑΤΑ 32, Αθήνα 2001), συμπληρώνεται το σύνολο της προσωπογραφίας των Ηλείων κατά την αρχαιότητα.

Σε μία εκτεταμένη εισαγωγή εκτίθενται οι αρχές, αλλά και τα προβλήματα της εκπόνησης μιας μελέτης αυτού του είδους. Η συγγραφέας αναφέρεται στον προβληματισμό σχετικά με τη γεωγραφική έκταση που κάλυψε η μελέτη, δεδομένων των μεταβολών των ορίων της περιοχής κατά την κλασική και την ελληνιστική εποχή. Η κ. Ζουμπάκη αναφέρεται επίσης στη σύγχυση του εθνικού της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής μ’ εκείνα άλλων περιοχών του ελληνικού κόσμου. Για την άντληση των τεκμηρίων που αποτελούν βάση της προσωπογραφικής μελέτης αξιοποιήθηκαν συστηματικά φιλολογικές, επιγραφικές, νομισματικές, παπυρολογικές κλπ. πηγές. Στην εισαγωγή γίνεται σαφής έκθεση της μεθόδου οργάνωσης των δεδομένων στον προσωπογραφικό κατάλογο. Τα λήμματα του καταλόγου παρουσιάζουν ενιαία δομή. Περιλαμβάνουν αναλυτικά την βιβλιογραφία των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία που αφορά επιμέρους θέματα που συζητώνται σε κάθε λήμμα, το ίδιο το κείμενο της σχετικής πηγής –ή αν είναι πολύ μεγάλο, το πιο αντιπροσωπευτικό του απόσπασμα–, παρατηρήσεις σχετικά με το υπό συζήτηση πρόσωπο, τη δραστηριότητά του, τα αξιώματα που ανέλαβε ή την ιδιότητα ή τις ιδιότητες με τις οποίες  μαρτυρείται. Η δομή του λήμματος δίνει έμφαση στην ένταξη του κάθε προσώπου στο ιστορικό πλαίσιο όπου ανήκει και αποσκοπεί στο να δώσει στον αναγνώστη την ευκαιρία να προσανατολιστεί στο επίπεδο της τοπικής ή της ευρύτερης ιστορίας της περιόδου όπου έδρασε το πρόσωπο που παρουσιάζεται. Το πλήθος των αναφορών σε άλλα λήμματα του ίδιου καταλόγου, των αναφορών στα στέμματα στο τέλος του βιβλίου, τα εξαντλητικά ευρετήρια και ο χάρτης της Ηλείας που παρατίθενται, καθιστούν το βιβλίο ένα εργαλείο μεγάλης αξίας για τον ιστορικό της αρχαιότητος.

Βάρος 1924 g
Διαστάσεις 21 × 28 cm