Διαφωτισμοί και Θρησκείες.

Knud Haakonssen

 12,00

Στην αγγλική με μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: N04.014.0 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Knud Haakonssen
Mετάφραση: Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου
Έτος: 2010
Σελίδες: 140
ISBN: 978-960-7916-95-2

Περιγραφή Βιβλίου

Ένα μεγάλο τμήμα της διανοητικής ιστορίας αφορά σήμερα στη μελέτη των σχέσεων Διαφωτισμού και θρησκείας και επιζητεί να ορίσει εκ νέου το περιεχόμενό τους. Οι ιστορικοί έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν τον Διαφωτισμό ως ένα ετερογενές σύνολο διακριτών πρακτικών, και λιγότερο ως ένα ομοιογενές διανοητικό ρεύμα, με σαφώς διαρθρωμένες ιδέες και αντιλήψεις. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν συμβάλει τα μέγιστα ορισμένες σημαντικές νέες θεωρίες, όπως είναι εκείνες των Robert Darnton, Jürgen Habermas, Thomas Kuhn, Roy Porter και Mikuláš Teich, χάρη στις οποίες η έμφαση δίνεται πλέον στην πολιτισμική διάσταση του εν λόγω φαινομένου. Ορόσημο εν προκειμένω αποτέλεσε το 1966, με το δίτομο έργο του Peter Gay Ο Διαφωτισμός: μια ερμηνεία (The Enlightenment: An Interpretation), όπου ο Διαφωτισμός εξετάζεται συνολικά, αλλά αμφισβητείται η γενικά αποδεκτή θέση ότι υπήρξε ένα κίνημα βαθιά αντιθρησκευτικό και αντικληρικαλικό. Για τον Jonathan Israel, από την άλλη πλευρά, ο Διαφωτισμός υπήρξε όντως ένα ριζοσπαστικό κίνημα που δημιούργησε τον νεότερο διανοητικό κόσμο, απορρίπτοντας τη θρησκεία και τις προκαταλήψεις καθώς και τα πολιτικά και πολιτισμικά ερείσματα της πρώτης. Πίσω από αυτό το σύνολο των προβλημάτων ελλοχεύουν πάντως σημαντικά ερωτήματα· για παράδειγμα, αν είναι σωστό να ομιλούμε για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό Χριστιανισμό ως αντικείμενο ενδιαφέροντος για τον Διαφωτισμό, αλλά και κατά πόσο το υποτιθέμενο ζήτημα του Διαφωτισμού εντός μιας εκκοσμικευμένης παιδείας αποτελεί περισσότερο ένα ευρωπαϊκό Sonderweg, παρά τη μήτρα κάθε νεωτερικότητας.

Βάρος 213 g
Διαστάσεις 14 × 20 cm