Αρχείο Αλή Πασά Συλλογής Ι. Χώτζη, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Μουσείου Μπενάκη, Τόμος Ε΄ (1792-1820), Έκδοση-Σχολιασμός-Ευρετήρια

Βασίλης Παναγιωτόπουλος με τη συνεργασία των: Δημήτρη Δημητρόπουλου, Παναγιώτη Μιχαηλάρη

 30,00

Στην Ελληνική γλώσσα.

Κωδικός προϊόντος: Ν01.147.0 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Βασίλης Παναγιωτόπουλος με τη συνεργασία των: Δημήτρη Δημητρόπουλου, Παναγιώτη Μιχαηλάρη
Έτος: 2018
Σελίδες: 625
ISBN: 978-960-9538-68-8
ISBNset: 978-960-7916-61-7

Περιγραφή Βιβλίου

Με την κυκλοφορία του 5ου τόμου του Αρχείου Αλή πασά ολοκληρώνεται η έκδοση του τμήματος του Αρχείου του βεζύρη των Ιωαννίνων, που είναι γνωστό ως «Συλλογή Ιωάννη Χώτζη». Ο τόμος περιλαμβάνει 224 έγγραφα, τα οποία χρονολογούνται την περίοδο 1792-1820, και φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο Μουσείο Μπενάκη. Τα τεκμήρια που δημοσιεύονται λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτά που είχαν εκδοθεί στους τρεις πρώτους τόμους του έργου, που περιείχαν το βασικό κορμό της συλλογής, η οποία εναπόκειται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Αφορούν εντούτοις σε μεγάλο βαθμό υποθέσεις και πρόσωπα του αληπασαδικού περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονταν στο υλικό των τριών πρώτων τόμων. Η έκδοση του τόμου αυτού ακολούθησε τις ίδιες αρχές με όσους προηγήθηκαν. Σε κάθε έγγραφο προτάσσεται ιστορικό σημείωμα, κατατοπιστικό για το περιεχόμενο του εγγράφου και τις πληροφορίες που περιέχει. Το βιβλίο συνοδεύεται με τα αναγκαία εργαλεία χρήσης (ευρετήρια προσώπων, τόπων και όρων, γλωσσάριο, βιβλιογραφία), καθώς επίσης με επιλογή πανομοιότυπων εγγράφων. Η έκδοση, επιμέλεια, σχολιασμός των εγγράφων έγινε από τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο με τη συνεργασία των Παναγιώτη Μιχαηλάρη και Δημήτρη Δημητρόπουλου.

Αρχείο Αλή Πασά, Συλλογή Χότζη, Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Τόμος Α’.

Αρχείο Αλή Πασά, Συλλογή Χότζη, Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Τόμος Β’.

Αρχείο Αλή Πασά, Συλλογή Χότζη, Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Τόμος Γ’.

Αρχείο Αλή Πασά, Συλλογή Χότζη, Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Τόμος Δ’.

Βάρος 1466 g
Διαστάσεις 17 × 24 cm