Κατάλογος τῶν Παλαιῶν Ἐντύπων τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Τυρνάβου.

Ζήσης Μελισσάκης

Στην ελληνική γλώσσα.

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: N02.036.0 Κατηγορίες: ,
Συγγραφέας: Ζήσης Μελισσάκης
Έτος: 2016
Σελίδες: 477
ISBN: 978-960-9538-49-7

Περιγραφή Βιβλίου

Ἡ Δημοτικὴ Βιβλιοθήκη Τυρνάβου κατέχει μία σημαντικὴ συλλογὴ χειρογράφων καὶ παλαιῶν ἐντύπων, συγκροτημένη σταδιακά, ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα καὶ ἑξῆς, μὲ βασικὸ πυρήνα τὰ βιβλία τῆς Σχολῆς τοῦ Τυρνάβου, μιᾶς ἀπὸ τὶς παλαιότερες σχολὲς τοῦ τουρκοκρατούμενου Ἑλληνισμοῦ, στὴν ὁποία φοίτησαν καὶ δίδαξαν γνωστοὶ λόγιοι τῆς ἐποχῆς.

Ὡς συνέχεια τοῦ καταλόγου τῶν χειρογράφων κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης, ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 2007 ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, ὁ παρὼν τόμος περιλαμβάνει ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῶν τετρακοσίων ἐνενήντα τριῶν παλαιῶν ἐντύπων της. Πρόκειται γιὰ ἐκδόσεις ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1495 ἕως τὸ 1900 καὶ καλύπτουν σχεδὸν κάθε γνωστικὸ χῶρο, ἀφοῦ ἐκτὸς ἀπὸ ἔργα ἐκπαιδευτικοῦ χαρακτῆρα, ἀπαραίτητα γιὰ τὴ λειτουργία τῆς Σχολῆς καὶ τῶν μετέπειτα ἐκπαιδευτικῶν φορέων τῆς πόλης (Ἀλληλοδιδακτικὸ καὶ Δημόσιο Ἑλληνικὸ Σχολεῖο, μέχρι καὶ τὸ Ἡμιγυμνάσιο τοῦ 20οῦ αἰώνα), στὴ συλλογὴ κατὰ καιροὺς ἐνσωματώθηκαν διάφορες βιβλιοθῆκες τοῦ Τυρνάβου, κυρίως ἰδιωτικές, μὲ τίτλους νομικοῦ, ἰατρικοῦ, θεολογικοῦ, εὐρύτερου λογίου καὶ ἄλλου ἐνδιαφέροντος.

Ἡ καταγραφὴ τοῦ ὑλικοῦ αὐτοῦ ἐντάσσεται στὴν προσπάθεια συστηματικῆς καταλογογράφησης τῶν ἱστορικῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου καὶ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς καὶ ἀνίχνευσης τῆς πορείας τους μέχρι τὸν 20ὸ αἰώνα. Παράλληλα τὸ πλῆθος τῶν χειρογράφων σημειωμάτων, ποὺ ἐντοπίζονται στοὺς περισσότερους τόμους τῆς συλλογῆς, μεταγράφονται καὶ ἀναλύονται, φωτίζει ἄγνωστες πτυχές τῆς ἱστορίας τοῦ Τυρνάβου, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Θεσσαλίας.

Βάρος 976 g
Διαστάσεις 17 × 24 cm