Το Ινστιτούτο

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και από το 1989 εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΕΙΕ

Η εκδοτική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών είναι ιδιαίτερα έντονη και συνεχής από την ίδρυσή του, αφού η κοινοποίηση ερευνητικών δεδομένων στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό συνιστά μία πάγια και απολύτως απαραίτητη δραστηριότητα των ερευνητών του. Οι εκδόσεις του ΙΙΕ είναι αποκλειστικά επιστημονικές και καλύπτουν όλους τους τομείς που θεραπεύονται από τα ερευνητικά του προγράμματα, με αντικείμενο την έρευνα της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, και πολιτιστικής ιστορίας του ελληνικού χώρου και των περιοχών που έδρασε ο Ελληνισμός, από την προϊστορική αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Οι εκδόσεις του ΙΙΕ είναι μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων και ημερίδων, λευκώματα και μελέτες αρχειακού και σπάνιου ιστορικού υλικού, κ.ά.

Τις εκδόσεις του ΙΙΕ μπορείτε να τις προμηθευτείτε από:

  • το Βιβλιοπωλείο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, μετρό Ευαγγελισμός),
  • μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθήνας,
  • το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών