Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας (μεταξύ του Βερμίου όρους και του Αξιού ποταμού). Τεύχος Α’: Επιγραφές Βεροίας.

Lucrece Gounaropoulou, M. B. Hatzopoulos

In greek.

Out of stock

SKU: A02.002.0 Categories: ,
Author: Lucrece Gounaropoulou, M. B. Hatzopoulos
Year: 1998
Pages: 653, 124 tables, 2 maps
ISBN: 960-7905-03-2
Weight 2470 g
Dimensions 21 × 28 cm

You may also like…