Το Ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι. Χώρος, διοίκηση και πληθυσμός στην Τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (1820-1913).

Mihalis Kokolakis

 35,00

In greek.

SKU: N01.074.0 Categories: ,
Author: Mihalis Kokolakis
Year: 2003
Pages: 552
ISBN: 960-7916-11-5
Weight 1132 g
Dimensions 17 × 24 cm