Οι ναυτικές Πολιτείες της Ιταλίας: Αμάλφη, Πίζα, Γένουα, Βενετία και η Ανατολική Μεσόγειος. Πρακτικά του 19ου Διεθνούς Συμποσίου.

Edited by: Ν. Γ. Μοσχονάς

 28,00

Multilingual.

SKU: B07.019.0 Categories: ,
Edited by: Ν. Γ. Μοσχονάς
Year: 2008
Pages: 210
ISSN: 1106-1448
ISBN: 978-960-371-059-2
Weight 465 g
Dimensions 17 × 24 cm