Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας 1700-1830. Ο διάλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και στην πράξη.

Stessi Athini

In greek.

Out of stock

SKU: N01.115.0 Categories: ,
Author: Stessi Athini
Year: 2010
Pages: 576
ISBN: 978-960-7916-93-8

Book Description

This study focuses on Greek prose fiction as a literary phenomenon from the first decades of 18th c. until 1830 by applying the theoretical tools of Polysystem Studies, Translation Studies, Reception Theory and Comparative Literature. The author argues that the main characteristic of Greek literature is literary syncretism, that is, the creation of a dialogue between literary systems that belong to different periods of time (Antiquity, Byzantine era, Renaissance, Baroque, Enlightenment). The second part explores a fundamental aspect of the literary phenomenon, the discourse about prose fiction; this discourse relates to the establishment of literary terms applicable to the modern narrative genres of the short story and the novel. In the third part, the author re-examines the conception according to which the translation is placed in a high hierarchical position of the literary system and is entrusted with the realisation of basic cultural needs.

Weight 1261 g
Dimensions 17 × 24 cm