Πολιτικά ζητήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης στον ελληνόγλωσσο Τύπο της Ρουμανίας τον 19ο αιώνα.

Olga Cicanci

 10,00

Translated in greek from rumanian.

SKU: N01.129.0 Categories: ,
Author: Olga Cicanci
Edited by: Γιούλα Κουτσοπανάγου
Translation: Νικόλαος Διαμαντόπουλος
Year: 2012
Pages: 168
ISBN: 978-960-9538-11-4

Book Description

This is a translation in Modern Greek of a pioneering study on Greek-language newspapers in Romania during the 19th century that was originally published in Romanian  (Presa de limbă greacă din România în veacul al ΧΙΧ-lea, Bucarest 1995). The book draws on hitherto unstudied material from Romanian libraries and addresses ideological fermentations during the last decades of the nineteenth century with particular reference to the Greek communities in Romania. As the author notes, a history of these communities remains to be written.

Weight 405 g
Dimensions 17 × 24 cm